Velkommen i Mosebo

Mosebo er normeret til 40 børn i alderen 3 - 6 år. 
Vi har to stuer Troldestuen og Bøllestuen, som børnene er fordelt på.

 

Mosebo har fælles ledelse med Pilebo:

Leder : Tom Larsen

Afdelingsleder Mosebo : Lea Susanne Jensen

Afdelingsleder  Pilebo  : Hannah Høgh-Schmidt

 

Der er 7 voksne i Mosebo

Timerne er fordelt således:

 • Leder              18,5 timer
 • Afdelingsleder  37 timer
 • Pædagog         33 timer
 • Pædagog         30 timer
 • Medhjælper     31 timer
 • Medhjælper     30.5 timer
 • Medhjælper     26 timer

 

Sådan bor vi:

Mosebo er et hus med to store grupperum, og et mindre rum der støder op til. det ene rum er indrettet med scene til musik og teater. Derudover har vi et stort fællesrum med udgang til legepladsen. Disse rum tilpasser og ændrer vi efter behov. 
Vi har en dejlig stor og velfungerende legeplads med bl.a. mange store buske og træer. 
Desuden har vi et stort bålhus og mulitibane fælles med Pilebo.Multibane Snit 1

 

Vi lægger vægt på:

 • At vi er en institution, hvor børnene har lov til at bruge hele huset.
 • At vi arbejder på tværs af huset med bl.a. fælles aktiviteter, gruppearbejde og projekter.
 • At tage på ture i små grupper under betryggende forhold.
 • At tage på koloni med store gruppen.
 • At vi er et aktivt hus, med plads til spontanitet og kreativitet.
 • At være et hus med plads til venskaber, sjove oplevelser, leg og udendørsaktiviteter
 • Fællesskab og aktiviteter  med Pilebo.
 • At børnene får lov til at fordybe sig i legen.
 • At der er plads til, og mulighed for, at børnene kan udvikle sig i eget tempo.
 • At børnene i størst mulig omfang bliver selvhjulpne, således at de får tillid til egne evner.
 • At børnene får kendskab og lyst til, at eksperimentere med materialer og fantasi.
 • At børnene hver dag kommer ud og lege.
 • At børnene lærer nærmiljøet at kende, samt får natur- og kulturoplevelser.
 • At børnene får indsigt i fremmed kultur.

 

Mad og drikke:

Børnene får et sundt måltid til frokost, hertil får børnene økologisk mælk og vand.
Børnene kan få morgenmad til kl: ca. 8:00 og eftermiddagsmad er kl: ca. 14:30.

Forældresamarbejde:

I Mosebo børnehave gør vi meget ud af at få en god dialog mellem forældre og personale om lige netop dit barn.

Vores forventninger til jer som forældre er:

 • at I deltager til forældremøder
 • at I kommer til arrangementer
 • at vi samarbejder om jeres barn
 • at I holder jer orienteret om dagligdagen på opslagstavler og i dagbogen

Alle ønsker at barnet trives og udvikler sig, og hvis ikke, må vi ved fælles hjælp gribe ind og støtte så tidligt som muligt.

Forældrebestyrelsen:

Vi har fælles forældrebestyrelse med Pilebo. Formålet med forældrebestyrelsen er, at I som forældre får mulighed for at påvirke børnehavernes daglige drift og aktiviteter.

Der bliver behandlet nye ideer, forslag, skrivelser fra kommunen, budgetter og økonomi. Der bliver diskuteret ny-investeringer, ture ud af huset, andre aktiviteter og foredrag for forældrene.

Forældrebestyrelsen og personalet udarbejder en virksomhedsplan og er ansvarlig for ajourføring af denne. 
Der henvises til gældende lovgivning omkring forældrebestyrelsens arbejde og kompetence.